ARC vehicles

Me.Ber / Produkty a služby

Společnost ARC vehicles je výhradním distributorem a servisní organizací pro dodávky zdravotnických prostředků, zařízení a vybavení, jejiž výrobcem je italská společnost ME.BER.

Společnost ME.BER je předním výrobcem zdravotnických prostředků a vybavení v rámci přednemocniční neodkladné péče Výrobky jsou řádně certifikovány dle příslušných norem a splňují nejpřísnější požadavky. Výrobky společnosti ME.BER jsou velmi kvalitní a cenově efektivní. Portfolio výrobků společnosti ME-BER se každoročně aktualizuje a doplňuj. Společnost ME.BER vynakládá nemalé prostředky do inovací svých výrobků a při vlastním vývoji či inovacích maximálně zohledňuje připomínky a požadavky současné emergency praxe.